ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ – ΤΑΡΑΤΣΑΣ

Τι είναι

Θερμομόνωση δώματος ενός κτηρίου είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης πάνω από την πλάκα σκυροδέματος του τελευταίου ορόφου του κτηρίου.

Γιατί να μονώσω το δώμα του κτηρίου.

Η ταράτσα ενός κτηρίου είναι εκείνο το στοιχείο του εξωτερικού κελύφους του κτηρίου που δέχεται τις μεγαλύτερες καταπονήσεις από τις θερμοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Η επιλογή της κατάλληλης θερμομόνωσης σε ένα κτήριο γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα θερμομονωτική του επάρκεια (για παλαιό κτήριο) ή την ενεργειακή μελέτη (νέο κτήριο) σε συνδυασμό με την κλιματική ζώνη (περιοχή) που βρίσκεται το κτήριο, τη χρήση του και τα δομικά στοιχεία που αποτελείται.Η θερμομόνωση του δώματος πρέπει πάντα να γίνεται σε συνδυασμό με την στεγανοποίηση του δώματος με κατάλληλες μεθόδους στεγανοποίησης.

Εξωτερική θερμομόνωση δώματος – ταράτσας

Η εξωτερική θερμομόνωση του δώματος αποτελεί την καλύτερη λύση διότι εκμεταλλεύεται πλήρως την θερμοχωρητικότητα της πλάκας σκυροδέματος που αποτελεί την υποδομή της μόνωσης.

Πως γίνεται

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι δώματος ανάλογα με την σειρά των στρώσεων των υλικών μόνωσης σε αυτά. Η συμβατική μόνωση δώματος (συμβατικό δώμα) και η αντεστραμμένη μόνωση δώματος(αντεστραμμένο δώμα).

Επιλέγεται το κατάλληλο θερμομονωτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης δώματος. Τα κυριότερα θερμομονωτικά υλικά που είναι κατάλληλα για τη μόνωση δώματος είναι η διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) , η διογκωμένη πολυστερίνη εμπλουτισμένη με γραφίτη (EPS-F NEOPOR), η αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) και ο πετροβάμβακας, Η επιλογή του θερμομονωτικού υλικού και του πάχους αυτού είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων και στηρίζεται στις απαιτήσεις της ενεργειακής μελέτης του κτηρίου.

Συμβατική μόνωση δώματος

Mόνωση κατά την οποία η θερμομονωτική στρώση βρίσκεται ΚΑΤΩ από την στρώση στεγανοποίησης της μόνωσης.

Τα στάδια κατασκευής είναι τα ακόλουθα:

  • Φράγμα υδρατμών

Ακριβώς πάνω από την πλάκα σκυροδέματος του τελευταίου ορόφου δημιουργείται μια επιφάνεια από ασφαλτικό ή τσιμεντοειδές υλικό με σκοπό την να αποτραπεί η συμπύκνωση των υδρατμών που διαχέονται από το εσωτερικό του κτηρίου προς το εξωτερικό περιβάλλον. Οι διαχεόμενοι υδρατμοί παραμένουν στο σημείο του φράγματος υδρατμών σε αέρια μορφή χωρίς να δημιουργούν προβλήματα υγρασίας στο δομικό στοιχείο.

  • Θερμομονωτική στρώση

Χρησιμοποιούνται θερμομονωτικά υλικά όπως η διογκωμένη πολυστερίνη, η εξηλασμένη πολυστερίνη, η πολυουρεθάνη κλπ.. Η επιλογή του κατάλληλου υλικού γίνεται ανάλογα με την θερμομονωτική ικανότητα που θέλουμε να δώσουμε στο κτήριο και την αντοχή του όσον αφορά τα υπερκείμενα από αυτό βάρη των επόμενων στρώσεων της μόνωσης.

  • Προστατευτικό φύλλο από την υγρασία

η θερμομονωτική στρώση που αναφέραμε προηγουμένως πρέπει απαραίτητα να προστατευτεί από τα νερά του κονιάματος ρύσεων της επόμενης στρώσης. Σύνηθες προστατευτικό φύλλό είναι το φύλλο πολυαιθυλενίου.

  • Στρώση κλίσεων

Διαστρώνεται ελαφροσκυρόδεμα με σκοπό την δημιουργία κατάλληλων κλίσεων στην άνω επιφάνεια της μόνωσης για την απομάκρυνση των νερών που πέφτουν σε αυτή.

  • Στεγανοποιητική στρώση

Διαστρώνεται σε όλη την επιφάνεια του δώματος στεγανοποιητική μεμβράνη είτε από ασφαλτόπανο είτε από PVC είτε από ειδικά επαλληπτικά στεγανωτικά υλικά. Στόχος η φραγή της εισχώρησης νερών στην μόνωση.

  • Τελική στρώση μόνωσης

Αυτή είναι η τελευταία στρώση της μόνωσης που έχει και την απευθείας επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον του κτηρίου. Ταυτόχρονα αποτελεί και προστασία της υποκείμενης στεγανοποιητικής στρώσης. Όταν το δώμα είναι βατό και χρησιμοποιούμενο η τελευταία στρώση γίνεται με κεραμικά πλακάκια ή μάρμαρα ή ταρατσόπλακες επί τσιμεντοκονιάμματος με μεγάλες αντοχές στην συστολή – διαστολή. Όταν το δώμα δεν είναι βατό μπορεί να γίνει από βότσαλα.

Αντεστραμμένη μόνωση δώματος

Μόνωση κατά την οποία η θερμομονωτική στρώση βρίσκεται ΠΑΝΩ από την στρώση στεγανοποίησης της μόνωσης.

  • Στρώση κλίσεων

Διαστρώνεται ελαφροσκυρόδεμα με σκοπό την δημιουργία κατάλληλων κλίσεων στην άνω επιφάνεια της μόνωσης για την απομάκρυνση των νερών που πέφτουν σε αυτή.

  • Στεγανοποιητική στρώση

Διαστρώνεται σε όλη την επιφάνεια του δώματος στεγανοποιητική μεμβράνη είτε από ασφαλτόπανο είτε από PVC είτε από ειδικά επαληπτικά στεγανωτικά υλικά. Στόχος η φραγή της εισχώρησης νερών στην μόνωση.

  • Γεωύφασμα

ως προστατευτική στρώση.

  • Θερμομονωτική στρώση

Χρησιμοποιούνται θερμομονωτικά υλικά όπως η διογκωμένη πολυστερίνη, η εξηλασμένη πολυστερίνη, η πολυουρεθάνη κλπ.. Η επιλογή του κατάλληλου υλικού γίνεται ανάλογα με την θερμομονωτική ικανότητα που θέλουμε να δώσουμε στο κτήριο και την αντοχή του όσον αφορά τα υπερκείμενα από αυτό βάρη των επόμενων στρώσεων της μόνωσης.

  • Προστατευτικό φύλλο (γεωύφασμα)

Η θερμομονωτική στρώση που αναφέραμε προηγουμένως πρέπει απαραίτητα να προστατευτεί από ρύπους και υλικά που μπορεί να την καταστρέψουν.

  • Τελική στρώση μόνωσης

Αυτή είναι η τελευταία στρώση της μόνωσης που έχει και την απευθείας επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον του κτηρίου. Όταν το δώμα είναι βατό και χρησιμοποιούμενο η τελευταία στρώση γίνεται με κεραμικά πλακάκια ή μάρμαρα ή ταρατσόπλακες επί τσιμεντοκονιάματος με μεγάλες αντοχές στην συστολή – διαστολή.

Το NEOPOR είναι η θερμομονωτική πλάκα για τη μόνωση νέας γενιάς. Πραγματοποιήθηκε χάρη στις τεχνολογικές καινοτομίες, που εφάρμοσαν τα εργαστήρια έρευνας της εταιρείας BASF. Το NEOPOR, χάρη στα φυσικά χαρακτηριστικά του αποτελεί ένα επαναστατικό προϊόν για τη θερμομόνωση των κτιρίων διαθέτοντας μονωτική ικανότητα που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί μέχρι σήμερα για οποιοδήποτε συμπυκνωμένο πολυστυρένιο. Το στοιχείο που κάνει το NEOPOR μοναδικό προϊόν του είδους του είναι ο γραφίτης. Ο γραφίτης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία μεταφοράς της θερμότητας στο εσωτερικό του υλικού. Πιο συγκεκριμένα ο γραφίτης έχει την ιδιότητα να απορροφά, να αντανακλά και να διασκορπίζει τη θερμότητα που μεταφέρεται με μορφή θερμικής ακτινοβολίας, βελτιώνοντας αισθητά το συντελεστή(λ) θερμικής αγωγιμότητας. Εκτός από την εξαιρετική θερμομονωτική απόδοση, το NEOPOR προσφέρει ηχομόνωση μειώνοντας έως και 18 db την ηχορρύπανση στον χώρο που έχει μονωθεί με αυτό. Οι ηχομονωτικές του ιδιότητες αναδείχθηκαν από τις εργαστηριακές μετρήσεις του Γερμανικού Ινστιτούτου Δόμησης. Το NEOPOR πείθει με τις ιδιότητες του και στον τομέα της πυροπροστασίας. Μετά από ειδικές μετρήσεις του Γερμανικού Ινστιτούτου Δόμησης κατατάχθηκε στην ομάδα των άφλεκτων υλικών Β1 DIN 4102. Το NEOPOR, είναι ένα άκρως οικολογικό προϊόν, συνώνυμο της πράσινης ενέργειας.

Η καλή μόνωση ενός κτιρίου με NEOPOR επιτρέπει να μειωθεί μέχρι και 60% η ανάγκη καυσίμων για να διατηρηθούν στο εσωτερικό του οι ιδανικές συνθήκες θερμότητας. Εξοικονομείται ενέργεια που με τον καιρό λαμβάνει σημαντικές διαστάσεις με συνεπακόλουθη μείωση των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα. Το NEOPOR συμβάλλει με την εξαιρετική του απόδοση, στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων που είναι απαραίτητοι για την παραγωγή του, στη μείωση των εκπομπών αερίων στην ατμόσφαιρα που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, χάρη στην εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται. Το ΝEOPOR είναι οικονομικότερο από άλλα θερμομονωτικά όπως π.χ. πλάκες XPS, μονώνοντας άριστα: στοιχεία σκυροδέματος, δωμάτια, δάπεδα, διπλή τοιχοποιία, υπάρχουσα τοιχοποιία εξωτερικά (εξωτερική θερμομόνωση), στέγες, υπόγεια.

Εξοικονόμηση Ενέργειας και Χρημάτων

Πολλά παλιά κτίρια έχουν απαιτήσεις σε θερμότητα πάνω από 200 kWh/(m2 a). Η αντιστοιχία σε πετρέλαιο θέρμανσης είναι 20 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο τον χρόνο για κάθε χειμώνα. Η αντιστοιχία σε φυσικό αέριο είναι περίπου 20 m3 ανά τετραγωνικό μέτρο τον χρόνο για κάθε χειμώνα. Κατά συνέπεια, μία κατοικία των 150 m2 με απαιτήσεις θερμότητας ίση με 200 kWh/(m2 a) καταναλώνει περίπου 3000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ή 3000 m3 φυσικού αερίου κάθε χειμώνα. Αυτά τα νούμερα κατανάλωσης μπορούν να μειωθούν σημαντικά με μία σειρά μέτρων. Μελέτες έδειξαν ότι εύκολα μπορούμε να πετύχουμε οικονομία της τάξης του 50% μέσω της θερμομόνωσης (πηγή: Institut Wohnen und Umwelt). Τα χρήματα που ξοδεύονται για την υλοποίηση της κατάλληλης θερμομόνωσης αποσβαίνονται μόλις από τον πρώτο χειμώνα. Ταυτόχρονα τα θετικά αποτελέσματα στο περιβάλλον από τη μείωση της μόλυνσής του είναι αυταπόδεικτα.

Καλύτερη ποιότητα ζωής

Οι μη μονωμένες κρύες, εξωτερικές επιφάνειες ενός κτίσματος, ακτινοβολούν κρύο αέρα, δημιουργώντας ανθυγιεινά ρεύματα μέσα σε αυτό. Πολύ περισσότερο τα μη μονωμένα ή ελλιπώς μονωμένα τμήματα ενός κτίσματος αναπτύσουν υγρασία. Η υγρασία αυτή επηρεάζει αρνητικά την υγεία και την ποιότητα ζωής αυτών που κατοικούν στο κτίσμα, ενώ μπορεί να δημιουργηθεί και δομική ζημία στο ίδιο το κτίριο. Αυτές οι βλάβες αναγνωρίζονται από τις σκούρες κηλίδες στους τοίχους, ειδικά στις γωνίες, όπου αναπτύσσονται θερμικές γέφυρες.

Μόνωση για διατήρηση της αξίας

Συντήρηση δεν χρειάζονται μόνο τα μηχανήματα. Τα σπίτια χρειάζονται επίσης τακτική συντήρηση για να διατηρούν την αξία τους. Η μόνωση με το NEOPOR και τα πλεονεκτήματα που αυτή προσδίδει, αυξάνουν την αξία της οικοδομής σας. Σύγκριση υλικών βάσει ανάλυσης οικολογικής αποτελεσματικότητας

Η ανάλυση οικολογικής αποτελεσματικότητας εξετάζει τα προϊόντα και τις διεργασίες τόσο από οικονομικής όσο και από περιβαλλοντικής άποψης ώστε να να αναδείξει τα πιο αποτελεσματικά. Σε σχέση με άλλα εναλλακτικά προϊόντα, το NEOPOR προσφέρει μεγαλύτερο πλεονέκτημα με χαμηλότερο κόστος, ενώ ταυτόχρονα είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης μπορείτε να το δείτε στο παρακάτω γράφημα.

Το εκπληκτικό πλεονέκτημα του NEOPOR είναι ότι προσφέρει το ίδιο αποτέλεσμα με τα εναλλακτικά υλικά, χρησιμοποιώντας 50% λιγότερο υλικό. Η μείωση αυτή αντανακλά τόσο στο κόστος όσο και στις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επιπλέον το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με υλικό που είναι 15% έως 20% λεπτότερο.