Έξυπνη Ενέργεια

Ως μόνωση δώματος κτιρίου εννοούμε το σύνολο των κατασκευών που γίνονται στην οροφή του αφενός για την προστασία του από τις εξωτερικές επιδράσεις στις οποίες υποβάλλεται (αέρα, βροχή, χιόνι, ηλιακή ακτινοβολία) και αφετέρου για την εξασφάλιση συνθηκών άνεσης και υγιεινής στους ενοίκους. Σε κάθε κτίριο πρέπει να εξασφαλίζεται αφενός η σωστή υγρομόνωση του δώματος και αφετέρου η σωστή του επένδυση με θερμομονωτικά υλικά τα οποία θα περιορίσουν την μετάδοση της θερμότητας από και προς το περιβάλλον.
Η μόνωση ενός κτιρίου αποτελεί, μετά την στατική του επάρκεια, το πιο σημαντικό στοιχείο στην κατασκευή του.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Χωρίς σωστή υγρομόνωση το νερό μπορεί να επιδράσει στα δομικά στοιχεία του κτιρίου, να οξειδώσει τον οπλισμό και να μειώσει έτσι την στατική του επάρκεια. Επιπλέον οι υγρασίες μπορεί να δημιουργήσουν διάβρωση των τοίχων, των σοβάδων, οροφών και σοβαρές ζημιές στα αντικείμενα και στην περιουσία που υπάρχουν στο εσωτερικό του. Ακόμη η υγρασία μπορεί να ακυρώσει κατ΄ ουσίαν την θερμομόνωση και να αυξήσει τις θερμικές απώλειες του κτιρίου. Ο ρόλος συνεπώς της υγρομόνωσης είναι καθοριστικός για την έλλειψη προβλημάτων υγρασιών και την μακροβιότητα ενός κτιρίου.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ NEOPOR

Η σωστή θερμομόνωση του δώματος ενός κτιρίου και γενικότερα ο σωστός σχεδιασμός του κελύφους του, εξασφαλίζει την ευχάριστη διαμονή των ενοίκων με μείωση των ενεργειακών δαπανών σε θέρμανση, ψύξη και κλιματισμό. Το αρχικό μεγαλύτερο κόστος για την θερμική επένδυση του κτιρίου αποσβένεται ποαλλαπλά κατά τη διάρκεια της ζωής του. Όσο μεγαλύτερο πάχος θερμομόνωσης τοποθετείται σε ένα κτίριο , τόσο μειώνουμε το λειτουργικό του κόστος, τα έξοδα δηλαδή για πετρέλαιο/αέριο θέρμανσης και ηλεκτρικό ρεύμα για τα ψυκτικά και κλιματιστικά μηχανήματα και επιβαρύνουμε λιγότερο το περιβάλλον. Η θερμομόνωση συνεπώς αποτελεί πραγματικά μία επένδυση σε κάθε κτίριο και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια πολυτέλεια που την επιβάλλουν απλώς οι κανονισμοί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπάρχουν δύο τύποι μόνωσης δώματος :

  • Η κλασσική (συμβατική) μόνωση και
  • Η αντεστραμμένη  μόνωση

Η διαφορά των δύο τύπων είναι ότι στην συμβατική γίνεται πρώτα η θερμομόνωση και μετά η υγρομόνωση ενώ στην ανεστραμμένη πρώτα η υγρομόνωση και μετά η θερμομόνωση. Γενικά η ανεστραμμένη πλεονεκτεί διότι η θερμομόνωση προστατεύει την υγρομόνωση από τις εξωτερικές συνθήκες και κυρίως την ηλιακή ακτινοβολία που γερνάει όλα τα υλικά με την πάροδο του χρόνου.

Λόγω της μεγάλης ποικιλίας υλικών και τεχνικών για την μόνωση των δωμάτων, δεν είναι εύκολη η περιγραφή όλων των συστημάτων, Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθύνεται σε ειδικευμένες εταιρείες, με πιστοποιημένα υλικά και έμπειρο τεχνικό προσωπικό.

ΟΦΕΛΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ

  • Μείωση των ενεργειακών δαπανών σε θέρμανση, ψύξη και κλιματισμό
  • Προστασία δομικών στοιχείων του κτιρίου από υγρασία
  • Προστασία των ενοίκων και των περιουσιακών στοιχείων
  • Ευχάριστη και υγιεινή διαμονή των ενοίκων
  • Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ

ΚΟΣΤΟΣ – ΑΠΟΣΒΕΣΗ

Το κόστος πλήρους μόνωσης σε ένα δώμα είναι περίπου 32 -47 €/τ.μ. ανάλογα με τον συνδυασμό των υλικών, το μέγεθος της επιφανείας του δώματος και τον τύπο της μόνωσης (κλασσική η ανεστραμμένη).

Η απόσβεση του κόστους υπολογίζεται σε 3-5 χρόνια ανάλογα με το πάχος της θερμομονωτικής στρώσης, των τοπικών συνθηκών κλπ

Η MONOPLUS αναλαμβάνει έργα Μόνωσης και Στεγανοποίησης, κάθε είδους και κλίμακας. Από ένα απλό σπίτι μέχρι ένα μεγάλο οικοδομικό έργο, μπορούμε να φέρουμε σε πέρας εργασίες υψηλού επιπέδου σύμφωνα με τις Ευρωπαικές προδιαγραφές, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά .

Στην εταιρία MONOPLUS διαθέτουμε έμπειρο και τεχνικά πιστοποιημένο συνεργείο μας που θα προτείνει λύσεις και είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες του για κάθε είδους περίπτωση μόνωσης, στεγανοποίησης και ενεργειακής βελτίωσης. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό θα ασκήσει όλες τις σύχρονες μεθόδους εφαρμογής των κατάλληλων, κατά περίπτωση, υλικών και θα είναι στο πλευρό σας για κάθε συμβουλή. Και εδώ είναι το σημείο που κάνει τη διαφορά της MONOPLUS έναντι στον ανταγωνισμό: γνωρίζουμε τα υλικά που χρησιμοποιούμε και αντιλαμβανόμαστε τις απαιτήσεις κάθε έργου,

Η ΜΟΝΩΣΗ είναι η κρυμμένη ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην οικοδομή.

Είναι το μοναδικό κόστος σε μια οικοδομή που θα μας κάνει απόσβεση χρημάτων λόγω του ότι θα μας κάνει εξοικονόμηση ενέργειας, παρέχοντας ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Με λίγα λόγια μας προσφέρει «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Η αυξημένου πάχους θερμομόνωση επιστρέφει την επένδυση γρηγορότερα

Ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.) είναι μια μεγάλη αλλαγή για την οικοδομική κοινότητα στην χώρα μας η μεταβολή του τρόπου υπολογισμού των απωλειών στα κτίρια και η ένταξη τους στις ανάλογες ενεργειακές κατηγορίες που δημιουργεί ο νέος κανονισμός. Μια παράμετρος που λόγω ΚΕΝΑΚ έχει βρεθεί στο προσκήνιο είναι η θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων. H απόσβεση του κόστους της εξωτερικής θερμομόνωσης έρχεται σαφώς γρηγορότερα με την χρήση αυξημένου πάχους θερμομονωτικού υλικού σε σχέση με την περίπτωση που χρησιμοποιούμε το ‘φτηνότερο’ μικρότερο πάχος θερμομόνωσης.

Με βάση στατιστικά στοιχεία το ποσοστό των ανοιγμάτων σε μια σύγχρονη κατασκευή φτάνει το 25 έως 30% των προσόψεων του κτιρίου ενώ αν αναφερθούμε σε παλιότερα υφιστάμενα κτίρια το ποσοστό αυτό μειώνεται και μπορεί να φτάνει στο 20% της συνολικής επιφάνειας των προσόψεων. Αυτό σημαίνει πως το υπόλοιπο 70-80% μιας πρόσοψης αποτελείται από αδιαφανή δομικά στοιχεία (τοίχους). Η χρήση ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης αφορά αυτά τα στοιχεία του κτιρίου, ενώ σε μια πιο διευρυμένη θεώρηση μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τις επιφάνειες στις πυλωτές των κτιρίων οι οποίες επιβαρύνουν ενεργειακά πάντοτε τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου.

Δυστυχώς στην χώρα μας δεν έχει δοθεί τις περασμένες δεκαετίες η απαραίτητη έμφαση στην καλή θερμομόνωση των κτιρίων με αποτέλεσμα το μέσο πάχος θερμομόνωσης των σύγχρονων κατασκευών να βρίσκεται σχετικά χαμηλά, περίπου στα 3 έως 4 εκατοστά εάν αναφερόμαστε σε θερμομονωτικά υλικά πολυστερίνης με συντελεστή λ της τάξης του 0,033-0,038 W/m*K ενώ αντίστοιχα μικρό είναι το μέσο πάχος μόνωσης και για τα άλλα θερμομονωτικά υλικά π.χ. πετροβάμβακας, ορυκτοβάμβακας ή ξυλόμαλλο με λ της τάξης του 0,036-0,045 W/m*K που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές εσωτερικής θερμομόνωσης.

Τι θα συνέβαινε όμως εάν μπορούσαμε να διπλασιάσουμε με κάποιον τρόπο το μέσο πάχος της θερμομόνωσης των εξωτερικών τοίχων; Τι επίδραση θα είχε η μεταβολή αυτή στο ενεργειακό ισοζύγιο των κτιρίων της χώρας και στις δαπάνες κλιματισμού ιδιωτικών ή δημοσίων κτιρίων;

Στις μέρες μας είναι ιδιαίτερα απλή μια προσέγγιση της εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της αύξησης του πάχους της θερμομόνωσης. Διατηρώντας όλες τις παραμέτρους ενός νεόδμητου κτιρίου σταθερές και διπλασιάζοντας το πάχος της εξωτερικής θερμομόνωσης από π.χ. 4 εκ. σε 8 εκ. διογκωμένης πολυστερίνης με γραφίτη ΝΕΟΠΟΡ-EPS K80 Top32 CE με λ=0,032 W/m*Κ παρατηρούμε στο παρακάτω διάγραμμα την μεταβολή του συντελεστή θερμομόνωσης των τοίχων.

Στο παράδειγμα μας η τιμή του συνολικού συντελεστή αγωγιμότητας του τοιχώματος μεταβάλλεται από 0,54 σε 0,32 W/m2*K δηλ. θα μπορούσαμε να πούμε πως βελτιώνεται κατά 40% περίπου η θερμομόνωση του τοίχου. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε από μόνο του να αποδείξει την αξία της μικρής σε κόστος επιπλέον επένδυσης σε καλύτερη θερμομόνωση.

Η παραπάνω, πιθανά διαισθητική, διαπίστωση μας θα επιβεβαιωθεί εάν βάλουμε πραγματικά οικονομικά δεδομένα στο παράδειγμα μας. Εκεί θα διαπιστώσουμε πως η απόσβεση του κόστους της εξωτερικής θερμομόνωσης έρχεται σαφώς γρηγορότερα με την χρήση αυξημένου πάχους θερμομονωτικού υλικού σε σχέση με την περίπτωση που χρησιμοποιούμε το ‘φτηνότερο’ (και αποδεκτό για την έως τώρα ελληνική πραγματικότητα) μικρότερο πάχος θερμομόνωσης. Επίσης η καλύτερη θερμομόνωση αυξάνει την συνολική εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων μετά το πέρας της περιόδου απόσβεσης, καθιστώντας σαφές το σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα που προσφέρει στους κατοίκους για όλη την διάρκεια χρήσης των κτιρίων.

Τα στοιχεία επίσης δείχνουν πως η εφαρμογή του αυξημένου πάχους θερμομόνωσης (πάχος 8 εκατοστών του αποτελεσματικότερου θερμομονωτικού υλικού διογκωμένης πολυστερίνης με λ=0,032 W/m*Κ) έχει νόημα σε όλες κλιματικές ζώνες της χώρας μας καθώς σε όλες της περιπτώσεις η απόσβεση επιταχύνεται, αποδεικνύοντας πόσο λανθασμένη είναι η έως τώρα αντίληψη χρήσης μικρού πάχους (3-5 εκ.) θερμομόνωσης στα περισσότερα ελληνικά κτίρια.

Η επένδυση στην θερμομόνωσης των κτιρίων και την εξοικονόμηση ενέργειας είναι πραγματικά μια από τις καλύτερες επενδύσεις που μπορούμε να κάνουμε είτε ως ιδιώτες είτε ως κοινωνικό σύνολο. Βελτιώνοντας θεαματικά τις συνθήκες διαβίωσης στα κτίρια μας ενώ ταυτόχρονα μειώνουμε τις δαπάνες θέρμανσης και κλιματισμού, την σπατάλη ενέργειας και τις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα, πετυχαίνουμε μερικούς από τους σημαντικότερους στόχους της εποχής μας, με μια μόνο απλή κίνηση.

Τα συστήματα θερμομόνωσης monoplus είναι σχεδιασμένα για να μπορούν να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή θερμομόνωση για τις ανάγκες του κάθε κτιρίου, με την πιο ολοκληρωμένη μεθοδολογία κατασκευής, την καλύτερη ποιότητα των υλικών και την μέγιστη αντοχή στον χρόνο. Στην monoplus είμαστε πεπεισμένοι, πως μόνο έτσι θα είναι η επένδυση σας σίγουρα αποδοτική, με τις ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και χωρίς απρόσμενα κατασκευαστικά προβλήματα, χαρίζοντας ασφάλεια, εξοικονόμηση και άνετη διαβίωση στο κτίριο σας για πολλές δεκαετίες